اجاره خانه برای تازه واردین به کانادا

اجاره خانه برای تازه واردین به کانادا


اگر به تازگی به کانادا مهاجرت کردید و یا تصمیم به مهاجرت به کانادا را دارید شرایط اجاره کردن کمی با کسانی که اینجا زندگی می کنند متفاوت است. موجر ( لند لورد)   معمولا برای اجاره ملکش موارد زیر را از متقاضی اجاره طلب می کند که با توجه به آنکه شرایط تازه واردین به کانادا با کسانی سال ها در کانادا زندگی می کنند تفاوت دارد روند اجاره ملک مسیر متفاوتی را طی می کند

مدارک مورد نیاز برای اجاره ملک در استان اونتاریو

 • Credit History
 • Work Letter
 • Reference letters
 • Pet references (if applicable)
 • Proof of income (Pay cheques, bank statements, tax return)
 • Valid ID (passport, driver’s licence, Govement photo ID)
 • Rental Application

بعلاوه موارد بالا دو ماه اجاره (ماه اول و آخر) توسط موجر پس از عقد قرارداد دریافت می شود . با توجه به آنکه تامین موارد بالا تقریبا برای تازه واردین غیر ممکن است موارد زیر به علاوه مذاکره مناسب شاید بتواند موجر را به اجاره به تازه واردین ترغیب کند

 • Offering to pay voluntarily more than 2 months of rent up front by the Tenant
 • Having Co-signer or Guarantor
 • Showing that the potential tenant(s) has/have enough fund in your bank account
 • Job offer

بطور خلاصه پیش پرداخت  بیش از دو ماه اجاره٬ معرفی شخصی که بتواند ضامن پرداخت اجاره شود و نشان دادن آنکه پول کافی داخل حساب بانکی تان دارید و همین طور پیشنهاد کاری می تواند روند اجاره را ساده تر کند