شرایط اجاره برای تازه واردین به کانادا

شرایط اجاره برای تازه واردین به کانادا


اگر به تازگی به کانادا مهاجرت کرده اید و یا تصمیم به مهاجرت به کانادا را دارید٫ باید بدانید که شرایط اجاره خانه برای شما کمی متفاوت است. موجران یا صاحب خانه ها (Landlord) به طور معمول برای اجاره ملک موارد متعددی را از متقاضی اجاره٫ طلب می کند. با توجه به آنکه شرایط کسانی که به تازگی وارد کانادا شده اند با کسی که سال ها در کانادا زندگی می کند تفاوت دارد روند اجاره ملک مسیر متفاوتی را طی می کند.

people gathered in front of toronto freestanding signage
Photo by Vincent Albos on Pexels.com