انواع خانه در کانادا

انواع خانه در کانادا

به طور کلی می توان انواع خانه های مسکونی در کانادا را به دو نوع مالکیت تقسیم می شوند:

  • خانه ها یا آپارتمان های کاندو یا کاندومینیوم Condo or Condominium
  • خانه با مالکیت مطلق(همانند سند شش دانگ) یا Free Hold