خرید

خرید خانه در انتاریو کانادا دارای قوانین خاصی است که  انجام هر کدام از آنها مهارت زیادی می طلبد. تیم املاک هوم ایندکسرآمادگی دارد تا در طول این فرایند همراه شما باشد

person pointing on white textile
Photo by Negative Space on Pexels.com

انتخاب شهر

person using macbook pro on white table
Photo by cottonbro on Pexels.com

جستجوی پیشرفته

time lapse photography of road near buildings
Photo by Jimmy Chan on Pexels.com

املاک تجاری

Calculate your mortgage payment online
Photo by Homeindexer.ca

محاسبه وام مسکن

CMHC محاسبه بیمه

تخمین حق بیمه قابل پرداخت
هنگام خرید خانه

محاسبه توانایی مالی

توانایی خرید خانه را در اینجا
محاسبه کنید

مالیات نقل و انتقال

میزان مالیات نقل و انتقال ملک را
دراینجا حساب کنید

محاسبه گر وام مسکن

تخمین پرداخت ماهانه وام مسکن
در دوره های مختلف استهلاک
را اینجا محاسبه کنید

با ما در تماس باشید