پیش فروش فیفتی اسکولارد کاندوز

50 SCOLLARD CONDOS

50 Scollard Street, Toronto


زمان تحویل

۲۰۲۲نوع ساخنمان

بلند مرتبهتعداد کل واحدهای مسکونی

۶۴تعداد طبقات

۴۱شهر

تورنتو


مشخصات پروژه

50 Scollard Condosنام پروژه
Lanterra Developmentsسازندگان
پیش فروشوضعیت پروژه
2022زمان تحویل پروژه
50 Scollard St.,
Toronto,
Ontario, Canada,
M5R 1E9
آدرس
Bay St & Davenport Rdتقاطع
Foster + Partnersمعمار و طراح
بلند مرتبهنوع ساختمان
41تعداد طبقات
64تعداد واحد

بنایی با امکانات هتل

شروع قیمت واحدها از دو میلیون و پانصد هزار دلار گویای امکانات این ساختمان مجلل است

مکان پروژه بر روی نقشه