11 Yorkville پیش فروش

11 Yorkville

11 Yorkville Ave, Toronto, Ontario


زمان تحویل

2024نوع ساخنمان

بلند مرتبهتعداد کل واحدهای مسکونی

۶۸۰تعداد طبقات

۶۲شهر

تورنتو


مشخصات پروژه

11 Yorkvilleانواع پروژه
Capital Developments,
Metropia
RioCan
سازندگان
پیش فروشوضعیت پروژه
2024زمان تحویل پروژه
11 Yorkville Ave,
Toronto,
Ontario, Canada,
M4W 1L2
آدرس
Yorkville Ave & Younge St.تقاطع
Sweeny & Co.معمار و طراح
بلند مرتبهنوع ساختمان
۶۲ طبقهتعداد طبقات
۶۸۰تعداد واحد

پروژه لوکس در دل تورنتو

طراحی بی نظیر در مجموعه ای لوکس با امکانات عالیهم ترکیب شده اند تا تجربه ای از کمال ناب را در دل محله ای منحصر به فرد
در تورنتو ایجاد کنند

مکان پروژه بر روی نقشه