تورن هیل

Ladies Golf Club, Thornhill

تورن هیل

شهر تورن هیل شهری میان دو شهر مارکام و وان است. این شهر با داشتن امکانات فراوانی نظیر بزرگترین کلوپ گلف خانم ها در آمریکای شمالی٫ پیست اسکی آپلند سرآمد شهرهای منطقه یورک است

خرید یا اجاره ملک در تورن هیل