انواع خانه در کانادا

انواع خانه در کانادا

به طور کلی می توان انواع خانه های مسکونی در کانادا را به دو نوع مالکیت تقسیم می شوند:

 • خانه ها یا آپارتمان های کاندو یا کاندومینیوم Condo or Condominium
 • خانه با مالکیت مطلق(همانند سند شش دانگ) یا Free Hold

البته انواع بیشتری شامل خانه های تعاونی و شرکتی و یا خانه های قابل نقل و انتقال (از مکانی به مکان دیگر) و انواع دیگری نیز موجود است که از موضوع این مقاله خارج است.

کاندو(Condo / Condominium) چیست؟

کاندو یا کاندومینیوم نوعی مالکیت برای خانه یا آپارتمانی است که دارای زمین مشاع و امکانات مشاع بین مالکین است و مالکین خانه ها و یا آپارتمان ها نسبت به زمین قدرالسهم دارند و همچنین مالکین باید نسبت به سهم خود بابت هزینه های تعمیر و نگهداری شارژ ماهیانه (Condo fee / Maintenance fee) پرداخت نمایند. کاندو می تواند شامل آپارتمان و یا خانه های بهم چسبیده باشد و یا حتی یک قطعه زمین مانند زمین گلف.


مالک کاندو نسبت به واحد خود مالکیت صد در صد دارد ولی نسبت به مشاعات مالکیت مشترک دارد. ساختمان های کاندو دارای آیین نامه ثبت شده هستند و توسط هیات مدیره ای که توسط مالکین انتخاب می شوند مدیریت می شوند. معمولا هیات مدیره از شرکت های مدیریت ساختمان برای اداره آن استفاده می کنند.

برای آشنایی با کاندو های موجود به همراه عکس و قیمت و مشخصات آن ها یکی از دو لینک زیر را انتخاب کنید:
لیست اجاره کاندو
لیست خرید کاندو

انواع خانه فری هلد (همانند سند شش دانگ دارای مالکیت مطلق) در کانادا چیست؟

 1. Detached Houses
 2. Semi-detached Houses
 3. Townhouses
architecture clouds daylight driveway
Photo by Pixabay on Pexels.com

خانه مستقل (Detached Houses) چیست؟ 

خانه ای است که از اطراف به هیچ خانه ای نچسبیده است و به طور معمول دارای حیاط در جلو و عقب خانه است، در اصطلاح به آن خانه ویلايی نیز گفته می شود. قابل ذکر است که خانه هایی که در نبش خیابان قرار دارند معمولا دارای حیاط در سه سمت خانه می باشند. این خانه ها بر اساس تعداد طبقات و همچنین نحوه قرار گیری طبقات نسبت به هم دارای انواع مختلفی به شرح زیر است:

 • 1 and 1/2 Storey
 • 2-Storey
 • 2 and 1/2 Storey
 • 3 Storey
 • Backsplit 3 or 4 or 5
 • Bungaloft
 • Bungalow
 • Bungalow-Raised
 • Front Split
 • Multi-Level
 • Sidesplit 3 or 4 or 5

خانه نیمه مستقل (Semi-detached Houses) چیست؟

خانه مستقلی است که از یک سمت با دیوار مشترک به خانه کناری وصل است و هر دو خانه از بیرون یک خانه به نظر می رسند اما از داخل با یک دیوار مشترک از هم جدا شده اند. هر کدام از خانه ها ورودی مجزا دارند. از این رو به آن خانه نیمه مستقل گویند.

برای آشنایی با خانه های نیمه مستقل می توانید صفحه خانه های نیمه مستقل فروشی در تورنتو را مشاهده کنید.

خانه شهری (Townhouses) چیست؟

تاوون هاووس یا خانه های شهری نوعی خانه است که از دو سمت به خانه های کناری با یک دیوار مشترک چسبیده است و می توانند دارای مالکیت مطلق و یا کاندو باشند. البته خانه های سر نبش فقط از یک طرف به خانه کناری اتصال دارند. برای آشنایی بیشتر با این نوع خانه می توانید صفحه خانه های شهری فروشی در تورنتو را مشاهده کنید.

برای آشنایی با خانه های موجود به همراه عکس و قیمت و مشخصات آن ها یکی از دو لینک زیر را انتخاب کنید:
لیست اجاره خانه
لیست خرید خانه

4 comments

Leave a Reply