COVID-19 – ما برای کمک در کنار شما هستیم

set of medical protective face masks
Photo by Karolina Grabowska on Pexels.com

برای همه ما نه تنها در کانادا بلکه در سراسر جهان دوران سخت و اضطراب آوری است. همه چیز به سرعت تغییر پیدا کرده و تمامی دولت ها در سراسر جهان٫ هر یک به اندازه توانایی اش سعی در پیدا کردن روشی برای مقابله با این ویروس مهلک است.

ما در تیم املاک و مستغلات هوم ایندکسر تلاش داریم تا اندکی برای شما آسایش خیال به ارمغان آوریم.

ما برای کمک در کنار شما هستیم

امکانات آنلاین در سایت خانه یابی هوم ایندکسر همچنان به ارایه دادن به لحظه و دقیق لیست خانه های تورنتو بزرگ آماده برای خرید و فروش و اجاره می پردازد و همچنین به ارایه اخبار و آمار و تهیه راهنمای مسکن ادامه خواهد داد.

ما با تجهیزات کامل و رعایت فاصله اجتماعی آماده خدمات رسانی هستیم. در صورتی که تصمیم به فروش خانه یا آپارتمان تان را دارید اما تمایل ندارید کسی از ملک شما بازدید حضوری داشته باشد٫ آمادگی داریم تا با ساخت ویدیو های واقعیت مجازی و عکاسی از ملک تان حداقل بازدید را به وجود آوریم.

تیم ما خود را ملزم می داند تا در ملاقات ها و همچنین در زمان بازدید املاک شما٫ دستکش نو به دست کند و از ماسک صورت استفاده کند و همچنین حفظ فاصله دو متری را رعایت می کنیم. بازدید به مشتریان به صورت خصوصی صورت می گیرد و تمامی پروتکل های صادره رعایت می شود .

در حال حاضر هیچ چیز از سلامتی مهمتر نیست. شما در هر زمان می توانید با تیم ما در تماس باشید تا به سوالات شما در حوزه املاک پاسخ دهیم.