شرایط اجاره برای تازه واردین به کانادا

اجاره خانه برای تازه واردین به کانادا

شرایط اجاره برای تازه واردین به کانادا


اگر به تازگی به کانادا مهاجرت کردید و یا تصمیم به مهاجرت به کانادا را دارید شرایط اجاره کردن کمی با کسانی که اینجا زندگی می کنند متفاوت است. موجر ( لند لورد)   معمولا برای اجاره ملکش موارد زیر را از متقاضی اجاره طلب می کند که با توجه به آنکه شرایط اجاره برای تازه واردین به کانادا با کسانی سال ها در کانادا زندگی می کنند تفاوت دارد روند اجاره ملک مسیر متفاوتی را طی می کند

مدارک مورد نیاز برای اجاره ملک در استان انتاریو

 1. Credit History
 2. Work Letter
 3. Reference letters
 4. Pet references (if applicable)
 5. Proof of income (paycheques, bank statements, tax return)
 6. Valid ID (passport, driver’s license, government photo IDs)
 7. Rental Application

ترجمه موارد بالا

یک – نامه سابقه اعتبار مستاجر (کردیت ریپورت) – این نامه تاریخچه ای از نحوه پرداخت قبوض و به طور کلی تعهدات مالی فرد است که حاوی عدد اعتبار فرد یا کردیت اسکور می باشد ( کردیت اسکور عددی بین ۳۰۰ تا ۹۰۰ است که ۳۰۰ بسیار بد و شخص بی اعتبار خواهد بود و ۹۰۰ بهترین می باشد). تهیه این نامه از موسسات اعتباری مقدور می باشد مانند

Equifax or Credit Union

پیشنهاد تیم مشاوران املاک ما دریافت از سایت اکوییفکس است به این علت که اغلب موجرین برای گزارش آن اعتبار بیشتری قائلند

دو – نامه کاری
سه- نامه های مرجع مانند: نامه از استاد دانشگاه یا همکاری که شما را خوب می شناسد
چهار – حیوان خانگی – در صورتی که مستاجر حیوان خانگی دارد مشخصات
پنج- مدارک اثبات درآمد مانند: فیش های حقوقی ، اظهارات بانکی ، اظهارنامه مالیاتی
شش- کارت شناسایی معتبر مانند: گذرنامه ، گواهینامه رانندگی ، کارت شناسایی عکس دار دولتی
هفت- پر کردن فرم اجاره

بعلاوه موارد بالا دو ماه اجاره (ماه اول و آخر) توسط موجر پس از عقد قرارداد دریافت می شود . با توجه به آنکه تامین موارد بالا تقریبا برای تازه واردین غیر ممکن است موارد زیر به علاوه مذاکره مناسب شاید بتواند موجر را به اجاره به تازه واردین ترغیب کند

 1. Offering to pay voluntarily more than 2 months of rent up front by the Tenant
 2. Having Co-signer or Guarantor
 3. Showing that the potential tenant(s) has/have enough fund in your bank account
 4. Job offer

یکپیشنهاد پرداخت داوطلبانه پیشاپیش بیش از 2 ماه اجاره
دو- داشتن ضامن
سه- نشان دهید که پول کافی در حساب بانکی دارید
چهار- پیشنهاد کاری

بطور خلاصه پیش پرداخت  بیش از دو ماه اجاره٬ معرفی شخصی که بتواند ضامن پرداخت اجاره شود و نشان دادن آنکه پول کافی داخل حساب بانکی تان دارید و همین طور پیشنهاد کاری می تواند روند اجاره را ساده تر کند. مواردی که ذکر شد در خصوص کسانی که بد حساب یا بد کردیت هستند نیز صادق است. لذا برای آنکه قادر باشید تا همواره به راحتی خانه مورد نظرتان را اجاره کنید در انتخاب خانه دقت داشته باشید زمانی که برای یک سال قرارداد بستید دیگر به راحتی نمی توانید از آن خارج شوید

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *